Antivirus

Antivirus kan jämföras med en vaccination. Ett bra antivirusprogram ger din dator ett mycket bra skydd mot virusangrepp, ett bättre immunförsvar helt enkelt. Förutom antivirusprogram går det att skydda datorn genom brandväggar och andra säkerhetssystem. Viktiga data ska inte riskeras på något sätt, säkerhetstänket måste vara högt både för privatpersoner och företag.

Vad är virus?

Virus i datorsammanhang är lite förenklat skadlig kod som är programmerad att sprida sig själv. Det finns virus som kan orsaka mycket stor skada på lagrad data, låsa tillgången helt eller göra hemlig information offentlig. I företagssammanhang är det ofta många personer med olika behörigheter och kompetenser som måste ha trygg tillgång till rätt data oavsett varifrån de arbetar. Exempelvis Nordlo kan hjälpa till med helhetslösningar för både små och stora företag.

Skydda din dator och mobil

Virus kan attackera både mobiler och datorer på olika sätt. Nu för tiden är det vanligt att använda öppna nätverk med sämre säkerhet vilket ökar riskerna. Företag utvecklar dessutom ofta egna, verksamhetsspecifika system eller applikationer, som inte sällan är knutna till andra affärssystem. Data kan lagras på en lokal server eller i molnet men säkerheten får man aldrig tumma på.

Antivirusprogram kan arbeta på flera olika sätt för att stoppa skadlig kod från att komma in i datorn. Hittas något misstänkt kan filen sättas i karantän direkt. Ibland används också AI för att hitta filer som kanske inte innehåller kända virus men som uppför sig på ett misstänkt sätt. Det finns antivirusprogram som är gratis och sådana som kostar pengar. Det de har gemensamt är att de måste hållas uppdaterade hela tiden och de måste vara kompatibla med de enheter, molntjänster och affärssystem som används.

Antivirusprogram måste fungera hela vägen och tillsammans med alla de olika affärssystem, lagringstjänster och applikationer som används, oavsett plattform och användarens egen kunskap om virusrisker eller säkerhetsfrågor.