Öppna offentliga nätverk ökar riskerna

Innan du kopplar upp dig mot ett öppet nätverk bör du tänka dig för ordentligt. Det finns nämligen flera risker med att göra det. Givetvis sparar du en massa data från din egen surf och det kan vara bra om du exempelvis vill titta på film eller lyssna på musik. Det behöver ändå iakttas försiktighetsåtgärder för att kunna surfa säkert. Idag hittar vi öppna nätverk på de flesta caféer, på flygplatserna, restauranger och hotell. Även på bibliotek och liknande brukar det finnas tillgång till ett öppet nätverk. Tillgången är stor och det är mycket enkelt att använda dem. Skillnaden mellan dessa nätverk och det vi har hemma är att det vi har hemma oftast är låst. Kontroll över vilka som är uppkopplade finns och vi är mer säkra på hur nätverket fungerar.

Riskerna med öppna nätverk

När vi kopplar upp oss mot ett öppet nätverk är sannolikheten ganska liten att något ska hända, men den finns och vi bör vara uppmärksamma och noggranna. Få talar om de risker som finns och de flesta vet inte ens om att det finns risker. I takt med att det kommer fler och fler öppna nätverk och det faktum att vi använder dem allt oftare gör att det blir en högre och högre risk. Personer som har en del kunskap om hur det går att komma åt känslig information från någon som är uppkopplad mot ett nätverk kan relativt enkelt göra det.

Det har tyvärr blivit vanligt att trådlösa nätverk på hotell blir hackade. Anledning till att just hotellen har blivit föremål är enkel. De flesta som bor på hotell är där i affärer vilket innebär att de kopplar upp sig med sin företagsdator. Här finns känslig information som en hackare vill försöka komma åt. De nätverk som företagen själva har håller ofta hög säkerhetsklass eftersom de vill skydda informationen, men samma skydd finns inte på hotell. Det här är något som kommer att bli mer viktigt i framtiden när företag letar lediga kontor för sin verksamhet. Den information som hackarna oftast letar efter är bland mejlen där informationsutbyte görs mellan personer.

Håll koll när du loggar in

Om du ska koppla upp dig på ett öppet nätverk gäller det att du är uppmärksam. Betänk att det är lätt att skapa ett öppet nätverk för vem som helst och sedan är det fritt att döpa det. Det går faktiskt att göra även från en mobil idag. Den som har skapat nätverket har lättare att komma åt den som har kopplat upp sig och kan bland annat sprida virus. Var försiktig och sänk riskerna genom att bara koppla upp dig om du har tänkt dig att streama film eller musik.