Hur du skyddar ditt företag mot virus och andra intrång

Som företagare förväntar du dig att IT-miljön i ditt företag alltid ska fungera klanderfritt. Det har inte någon betydelse inom vilken bransch som ditt företag är verksamt, utan ett fungerande IT-system riskerar verksamheten att helt lamslås. När IT-miljön inte uppträder som avsett är det ytterst sällan som det beror på tekniken i sig. I stället är det olika typer av virus, eller andra former av cyberattacker, som i de flesta fall är orsaken till att IT-systemen inte fungerar. Att skydda sig mot virus och andra IT-intrång bör därför vara en prioriterad fråga för de flesta företag.

Anlita en webbyrå för att skapa företagets webbplats

Många företag förbiser risken för att drabbas av intrång eller virus via företagets webbplats. En webbplats som inte är uppdaterad, och som dessutom befinner sig på ett mindre och billigare webbhotell, är ett attraktivt objekt för många hackare. När du ska skapa en webbplats för ditt företag bör du anlita en väletablerad webbyrå som tar ett totalansvar för sin skapelse. Med detta avses att webbyrån inte endast skapar webbplatsen utan även ansvarar för driften när den väl har publicerats.

En webbyrå med totalansvar ser till att webbplatsen är skapad i ett av de större CRM-systemen som till exempel WordPress eller Drupal, och att webbplatsen publiceras på ett modernt webbhotell med hög säkerhet. Därutöver är webbplatsen ständigt uppdaterad med de senaste drivrutinerna samtidigt som säkerhetskopior automatiskt skapas för att därefter förvaras på en fristående server. Vikten av att använda sig av en professionell webbyrå med totalansvar kan inte överskattas.

Använd molntjänster i så stor utsträckning som möjligt

Vad avser den interna IT-miljön, i form av programvaror och olika serverlösningar, bör ditt företag så långt som det är möjligt använda sig av olika molntjänster. Genom att ditt företag använder sig av molntjänster behöver du inte själv oroa dig för säkerheten vad avser programvaror och företagets servrar. Det hanteras i stället av en professionell personal på det molnföretag som anlitas. Molntjänster är en betydligt bättre, och även en billigare, lösning jämfört med om ditt företag självt skulle svara för IT-säkerheten.

Alltid uppdaterade operativsystem och antivirusprogram

Något som ditt företag måste hantera på egen hand är säkerheten på arbetsenheterna, det vill säga de datorer och liknande som personalen använder sig av i det löpande arbetet. Detta är emellertid inte särskilt komplicerat. Är datorerna alltid uppdaterade med den senaste versionen av det aktuella operativsystemet, samtidigt som det finns ett lika väl uppdaterat antivirusprogram installerat är datorerna skyddade mot de flesta typer av virus och intrång som förekommer.