Behövs antivirusprogram på en Mac?

Länge har man hört att den som har en Mac knappast behöver oroa sig för virus, men hur ligger det till egentligen? Virus finns i massor och även för Macdatorer, som på sätt och vis är lika känsliga som en PC. Vissa skillnader förekommer dock och vi tittar här närmare på vilka hot som finns.

Bygger på Unix

Apples numera klassiska operativsystem OS har länge ansetts som ett säkert alternativ gentemot virusattacker. Även om så ännu är fallet, har det kommit allt fler rapporter att virusattackerna riktade mot Macdatorer, ökat med hela 270 procent det senaste året. Apples datorer bygger på Unix som är ett mycket stabilt system och de flesta Macdatorer har relativt gott skydd mot de vanligaste virusattackerna. Men i ökad takt, då Appleanvändarna blivit fler till antalet, har också virusattackerna börjat fokusera på dessa datorer. Många företag använder Apples datorer och det blir förmodligen allt mer angeläget att satsa en hel del på virusskydd även för dessa företag. Den som söker extra medel för att utveckla sitt företags datorsäkerhet, kan exempelvis finansiera detta med att sälja sina fakturor eller ta ett företagslån hos capcito.com med riktigt bra ränta. Den som hamnar på efterkälken riskerar att sakna rätt skydd då olyckan är framme.

Nya hot

Det finns idag en rad nya virushot som även berör Macdatorer. Det handlar om skadlig programvara som exempelvis kan utge sig för att vara en uppdatering, men i själva verket vara en skadlig virusfil. Det fins ven virus som riktar sig till macanvändare som skapar en bakdörr, där förövarna kan agera brottsligt. Dessa virus är skapade i Java, vilket kan vara bra att känna till om man installerar detta. Tack och lov finns det idag en lång lista med bra antivirusprogram för Mac. Man bör dock köpa dessa från en återförsäljare man litar på.