Trojaner och maskar – andra exempel på virus

När man talar om datavirus så är det främst ordet virus man fokuserar på. Men datavirus kan vara så mycket mer och innebära olika saker. Två andra exempel på att din dator har blivit hackad, är trojaner och maskar, vilket inte skiljer sig åt speciellt mycket från vanliga virus som drabbar organismen. Nåja, inte trojaner kanske, men maskar förekommer då och då i magtrakten.

Kort om datavirus

Virus som gjort intrång i datorer har funnits i decennier och har framställts som it-världens ondska. Många antar att de sprider sig lika lätt som bakterier och hoppar från dator till dator, och det ligger kanske också något i det påståendet. Ett virus är en mycket irriterande företeelse som kan orsaka stora skador och faktiskt slå ut hela it-system.

Olika syften

Även om man gärna vill använda ordet virus för alla olika typer av dessa, så måste man ändå särskilja de olika varianterna. Trojaner och maskar är inte detsamma som ett datavirus, utan fungerar på lite olika sätt. Dessa sprider sig annorlunda och utvecklas också olika. Alla tar emellertid hjälp av små säkerhetshål i din dator för att smita in och förstöra så att du omedelbart måste springa till Nordicbox.se eller någon annan butik för att skaffa helt nya datortillbehör eller rent ut sagt en ny dator. Syftet är antingen att försöka sprida sig vidare till en annan dator genom att du är oförsiktig, eller att ta över din egen dator för att komma över säkerhetsinformation eller annat. Inte sällan handlar det om att försöka roffa åt sig pengar eller liknande men vissa virus är enbart där för att förstöra, för skojs skull.

Trojaner

Trojaner kommer från grekiska staden “Troja” i Iliaden och Odyssén. Grekerna tillverkade en häst i vilken de gömde sig för att återta staden där sköna Helena befann sig. Trojanerna trodde att hästen var en gåva till gudinna Athena och tog den med sig in i staden. Väl på plats så stormade grekerna ut och stred för sina liv. Samma sak gäller trojaner inom datavärlden. Detta är ett virus som följer med ett annars till synes ofarligt program för att göra skada när det väl är installerat.

Maskar

Maskar är istället fristående program som inte behöver använda sig av en viss fill för att sedan infektera datorn. Vissa tar plats på USB-minnen och infekterar datorn på detta sätt, andra skickar ut email från den infekterade datorn, och somliga kopierar sig över vissa nätverk. Vanligtvis belastar maskar e-postservrar eller tynger ner nätverk men de kan annars göra precis samma skada som övriga virusversioner. Maskar har också en tendens att sprida sig i en rasande fart och de är därmed svåra att stoppa. Det bästa man kan göra är att installera ett virusprogram i bra kvalité som håller ordning på virus, maskar och trojaner.