Hur fungerar ett virusskydd i praktiken?

Att ha ett virusskydd på datorn är en viktig säkerhet och något som de flesta vet vad det är, men kanske inte förstår hur det fungerar i praktiken. Att förstå hur ett antivirusprogram fungerar är …

Går det att få virus i telefonen?

Under 1990-talet och början av 2000-talet ökade antalet attacker mot datorer avsevärt. Det blev allt vanligare med exempelvis trojaner som kunde slå ut en hel dator. Ännu idag finns det en risk för att få …

Räcker det med gratis antivirusprogram?

Om man har en PC är det för de allra flesta inte ett alternativ att surfa utan att ha någon form av antivirusskydd installerat på datorn. Den mängd metoder och vägar det finns att göra …

Skydda dig med säkra lösenord

Den gemene internetanvändaren har idag konton på minst ett dussin olika sajter, och alla dessa konton skyddas av ett lösenord. A och O för att vara skyddad från kapningar och intrång är att inte ha …

Vad är phishing?

Av undersökningar som gjorts har det visat sig att var femte svensk inte kan identifiera attacker från nätfiskare. Lägger man ihop dessa med de som inte kan avgöra om ett mejl är legitimt eller inte …

Tecken på att din dator har virus

Tar program lång tid på sig att starta? Dyker det upp mängder av popup-fönster utan anledning eller blir din dator väldigt varm? Detta kan, men behöver inte, vara tecken på att din dator har utsatts …